Cab Dan Husrens

  • Vare

  Vare

  Husrens bruges til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur- og betonflader, træværk, tagplader m.m. inden påføring af maling/træbeskyttelse m.m.

  Husrens fortyndes i forholdet 1 del Husrens til 20 dele vand og påføres med enten en blød børste eller lavtrykssprøjte. Efter 2-4 dage skylles efter med vand samtidig med at der anvendes en stiv børste.

  Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

  Brug EGNEDE beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

  Læs datablad her.  Vælg variant:

  Vælg farve
  NCS Farver
  Beckers Farver
  RAL Farver
  kr.
  F.eks. 1L69,00 kr.69,00 kr.
  Beregn dit forbrug

  Hvor meget maling skal jeg bruge? Find svaret her!

  Lokalets størrelse
  Længde m
  Bredde m
  Højde til loft m
  Antal døre af 1.5m2 stk
  Antal vinduer af 1m2 stk
  Samlet areal der skal males m2
   
  Skal der males 2 gange?
  Malingens rækkeevne m2/L
  Beregnet forbrug Liter