Maling af behandlet træværk

Træværket afvaskes med klud efter grundrens
 • Træværket afvaskes med grundrens fortyndet med vand 1:50
 • Der vaskes efter med en klud opvredet i vand
Træværk slibes med sandpapir
 • Træværket slibes med sandpapir korn 120
 • Overfladen tørres efter med en klud opvredet i vand
Grunder males på kanter og større overflader
 • Grunder males på kanterne med en pensel og de store flader males med en rulle
 • Tørretid: 24 timer
Huller og revner spartles med universalspartelmasse
 • Huller og revner spartles med universalspartelmasse
 • Når spartelmassen er tør slibes med sandpapir korn 180
 • Spartlingerne males med grunder
 • Tørretid: 6 timer
Kanter og karme males med pensel og malerulle
 • Kanter og karme males første gang med en pensel,og de store flader males med en rulle
 • Tørretid: 24 timer
Kanter og karme slutmales med pensel og malerulle
 • Kanter og karme slutmales med en pensel, og de store flader males med en rulle