Cab Dan Husrens

  • Vare

Vare

Husrens bruges til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur- og betonflader, træværk, tagplader m.m. inden påføring af maling/træbeskyttelse m.m.

Husrens fortyndes i forholdet 1 del Husrens til 20 dele vand og påføres med enten en blød børste eller lavtrykssprøjte. Efter 2-4 dage skylles efter med vand samtidig med at der anvendes en stiv børste.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Brug EGNEDE beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

Læs datablad her.

Cab Dan Husrens


Vælg variant:

Vælg farve
NCS Farver
RAL Farver
Gjøco Farver
kr.
F.eks. 1L69,00 kr.69,00 kr.
Beregn dit forbrug

Hvor meget maling skal jeg bruge? Find svaret her!

Lokalets størrelse
Længde m
Bredde m
Højde til loft m
Antal døre af 1.5m2 stk
Antal vinduer af 1m2 stk
Samlet areal der skal males m2
 
Skal der males 2 gange?
Malingens rækkeevne m2/L
Beregnet forbrug Liter